مرجع خبری رئال مادرید: در جشن تولد هفت سالگی مرجع خبری همزمان با جشن اوندسیما شمار زیادی از هواداران از شهرهای مختلف از چابهار گرفته تا تبریز و اهواز حضور یافتند.