مرجع خبري رئال مادريد : مدافعوایادولید ، مارکو والینته نشان داد که در اکادمی بارسلونا چه ” ارزش ” هایی را یاد گرفته است .

در حقیقت او پس از تساوی مقابل رئال خطاب به برخی هواداران رئال با نیش و کنایه گفت :” بفرمایید با آنها عکس بگیرید ، حالا بفرمایید عکس بگیرید ! ”

این مدافع در طول بازی بیشتر به فکر ایجاد جار و جنجال بود تا فوتبال و پس از بازی هم این را نشان داد .