مرجع خبری رئال مادرید : بسکتبالیست های رئال مادرید موفق شدند با نتیجه ای قاطع فاتح الکلاسیکوی بسکتبال شوند.