رنگ مشکی: انتقالات قطعی
رنگ قرمز: انتقالات احتمالی

* اعداد نوشته شده جلوی اسم بازیکنان، قیمت آنها بر حسب میلیون یوروست

خریدها فروش ها بازگشت قرضی ها
*وینیسیوس (45،فلامنگو)
*تئو (30،اتلتیکو)
سبایوس (15،بتیس)
*امباپه (موناکو)
*دیگو یورنته (6،سوسیه داد)
*انزو زیدان (آلاوس)
*په په (بشیکتاش)
*ماریانو (8، لیون)
*لاینهارت (فرایبورگ)
*کوئنت رائو (اسپورتینگ)
*خامس (بایرن مونیخ)
*موراتا (80، چلسی)
*دنیلو (30، منچستر سیتی)
*اشرف (آلاوس)
*مایورال (ختافه)
*یانیز (ختافه)
وایخو (آینتراخت)
ماسکاری (آینتراخت)
مایورال (ولفسبورگ)
مارکوس یورنته (آلاوس)
بورخی (اسپورتینگ)