مرجع خبری رئال مادرید: رونالدو تصویر جالبی را در اینستاگرام به اشتراک گذاشت.