مرجع خبری رئال مادرید : جشن تولد هشت سالگی مرجع خبری رئال چهارشنبه گذشته برگزار شد. گزارش کامل و تصاویر قبلی مراسم را در این لینک می توانید تماشا کنید.