مرجع خبری رئال مادرید : دیگو یورنته بازیکن رئال که به صورت قرضی به سوسیه داد رفته در مورد بازی امروز گفت :” مسلما بازی خاصی است چرا که از هشت سالگی در اکادمی رئال بودم. بازی خاصی برای من است و سعی می کنیم بهترین عملکرد ممکن را داشته باشیم.”

وی افود:” رئال در انوئتا کار مشکلی دارد هر چند که بهترین تیم دنیا هستند. تلاش می کنیم نتیجه خوبی بگیریم. دو تیمی مقابل هم قرار می گیرند که سطح خیلی خوبی دارند و می توانند بدون مشکل خلاء غایبان را پر کنند. به هر صورت نه تنها رئال بلکه هر تیمی به زمین سوسیه داد بیاید کار مشکلی خواهد داشت. امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم. برای بردن بازیمی کنیم و به تساوی راضی نمی شویم. بازی مقابل رئال همیشه هیجان انگیز است. بهترین تیم دنیا را دارند و انگیزه خوبی داریم.”