مرجع خبری رئال مادرید : فیچاخس لیستی از بهترین محصولات آکادمی رئال که در تیمهای دیگر بازی می کنند را منتشر کرد.

این ترکیب بدین شرح است: کاسیاس، خوانفران، دیگو یورنته، مارکوس آلونسو، فیلیپه لوئیز، بورخا والرو، پارخو، ماتا، کایخون، موراتا  و رودریگو.

بازیکنانی مثل دیگو لوپز، خورادو، خاوی گارسیا، خسه، ماریانو، سولدادو و نگردو هم می توانستند در این تیم باشند.