مرجع خبری رئال مادرید :رئال مادرید هنوز یک بازی خانگی دیگر تا پایان سال 2017 دارد.

در حقیقت رئال باید دوم دی در مقابل بارسا بازی کند. رئال دو بازی هم در ابوظبی خواهد داشت.