مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید در این فصل هفت برد، چهار تساوی و یک شکست در خانه داشته است.

رئال از دوازده بازی خانگی فصل خود هفت تا را برده که آمار چندان درخشانی نیست.