مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید در صورت قهرمانی در جام جهانی باشگاه ها در ابوظبی 4.2 میلیون یورو از فیفا پادشا می گیرد. تیم دوم 3.6 میلیون یورو پاداش می گیرد، تیم سوم 2.2 میلیون یورو، تیم چهارم 1.8 میلیون یورو، تیم پنجم 1.3 میلیون یورو و تیم ششم 900 هزار یورو. تیمی که در مرحله اول حذف شود یعنی اوکلندسیتی که حذف دشه نیز 0.4 میلیون یورو پاداش خواهد گرفت. تمام هزینه های سفر و هتل هم به عهده فیفاست.

جام جهانی باشگاه ها از نظر مالی برای رئال شاید اهمیتی نداشته باشد. مهم بالا بردن جامی است که در شهر بیرمنگام ساخته شده است. این جام 50 سانتی متر ارتفاع و 5.5 کیلوگرم وزن دارد که شنبه برنده آن مشخص خواهد شد.