مرجع خبری رئال مادرید : والدانو در مورد این که رونالدو خود را بهترین بازیکن تاریخ خوانده بود گفت :” کریستیانو سودرسان ترین بازیکن مغرور تاریخ رئال مادرید است. خودباوری فوق العاده ای دارد و همین باعث شده که هر روز بخواهد بهتر شود. برخی از افراد غرور را با اعتماد به نفس زیادی اشتباه می گیرند. کریستیانو هر هفته کارش را می کند. کریستیانو و مسی سبک های متفاوتی دارند اما فکر نمی کنم هیچ کدام از این دو توصیه ها را بپذیرند. آنها می توانند کارهایی انجام بدهند که کمتر کسی در تاریخ فوتبال انجام داده است.”

بنزما:”بازی خوبی مقابل سویا داشت هر چند که انتقادات زیادی را تحمل کرده است.

زوج آسنسیو و ایسکو :” این دو می توانند کنار هم بازی کنند. استعدادش را دارند. ایسکو، آسنسیو و سبایوس هم می توانند کنار هم بازی کنند اما به زمان نیاز است.”

وایخو:”با تمرکز بسیار زیاید بازی کرد. کوچکترین اشتباهی نداشت. بازیکن مطمئنی است.”