مرجع خبری رئال مادرید : استادیو دپورتیوو گزارش داد که رئال و بارسا برای خرید پدیده جدید فوتبال بلژیک که در اندرلت توپ می زند رقابت می کنند.

الیوت ماتازو، بازیکن 15 ساله که در تیم های پایه بلژیک هم عضویت داشته است از پدیده های جدید فوتبال بلژیک است که در خط هافبک بازی می کند و در فاز دفاعی و بازیسازی نظر استعدادیاب ها را جلب کرده است.