مرجع خبری رئال مادرید : چهارشنبه جام جهانی باشگاه ها برای رئال با بازی مقابل الجزیره َآغاز میش ود. این دومین باری است که رئال با تکنولوژی داور ویدئویی بازی می کند.

پارسال گل رونالدو در نیمه نهایی مقابل آمه ریکای مکزیک به لطف داور ویدئویی سالم اعلام شد. برای داور ویدئویی این دوره یک تغییر هم ایجاد شده است. در مورد صحنه هایی پنالتی و کارت قرمز، باید با داور وسط هم که از طریق مانیتور صحنه را می بیند مشورت شود و بدون مشورت با داور نمی توان حکمی صادر کرد.