مرجع خبری رئال مادرید : پل پوگبا هافبک یونایتد در این باره که سال گذشته به رئال ملحق نشد صحبت کرد.

وی اظهار داشت : “رئال به سراغ من آمد و می خواستم به آن تیم فکر کردم هر چند که به یونایتد هم فکر کردم. قلبم می گفت به یونایتد برگردم. از این که رئالی نشدم پشیمان نیستم.”