مرجع خبری رئال مادرید : دیگو یورنته  مدافع سابق اکادمی رئال در تابستان گذشته از رئال به سوسیه داد پیوست.

وی در مورد بازی شنبه گفت :” بازی خاصی است اما برایم فقط سه امتیاز بازی اهمیت دارد. سالها در رئال حضور داشتم. همه سه امتیاز را می خوهند. می دانیم که آنها می خواهند هوادارانشان را خوشحال کنند اما تلاش می کنیم برنده شویم.”