مرجع خبری رئال مادرید : در کارناوال امسال در منطقه آندلوس مجسمه ای هم از  گرت بیل به گردش در آمد.