مرجع خبری رئال مادرید : تیپ راموس که چند هفته پیش سوژه شبکه های اجتماعی شده بود نظر پنج مرد آندلوسی را برای کارناوال جلب کرد. راموس نیز به شوخی به ان ها در توئیتر گفت که سال بعد برای تیپ زدن می توانند با او تماس بگیرند و هماهنگ کنند!