مرجع خبری رئال مادرید : یکی از سنت های قدیمی رئال در مسابقات اروپای یاین بوده است که در نیمه اول به سمت ضلع شمالی حمله جنوبی حمله می کند. ضلع جنوبی همان جایی است که هواداران افراطی در آن قرار گرفته اند.

رئال با این سنت قدیمی حریف را در نیمه اول تحت فشار قرار می دهد و روحیه اش را خراب می کند تا با انگیزه بیشتری بازی کند. در مقابل سویا و سوسیه داد رئال با همین ترتیب بازی کرد که حاصلش یک نیمه اول عالی بود : برد پنج بر صفر مقابل سویا و چهار بر صفر مقابل سویا.