مرجع خبری رئال مادرید : معمولا در فوتبال مرسوم است که شماره 10 به یکی از بهترین بازیکنان تیم برسد. بازیکنی تکنیکی که رهبر تیم باشد. به طور مثال زیدان در تیم ملی فرانسه شماره 10 می پوشید یا این شماره در رئال در سالهای اخیر نصیب بازیکنانی مثل اوزیل، خامس و مودریچ شده است.

اما در این میان یک استثنا هم وجود داشت. لاس دیارا به عنوان یک هافبک دفاعی این شماره را به تن کرد. لاس یکی از عجیب ترین شماره 10 های تاریخ رئال است و به احتمال زیاد فردا شب در ترکیب پ یاس جی مقابل رئال فیکس می شود و جانشین موتا خواهد شد.