مرجع خبری رئال مادرید : هر چند که رئال به طور کلی فصل خوبی نداشته اما آمارش در چمپیونزلیگ قابل دفاع و خوب بوده است.

در این فصل در چمپیونزلیگ به طور متوسط 10 خطا در هر بازی روی رئالی ها شده و در لالیگا 13.5 تا . اما در بقیه امارها اوضاع در چمپیونزلیگ بهتر است. رئال در لالیگا کمتر پاس می دهد، کمتر سانتر به محوطه جریمه دارد، کمتر به دروازه حریف شوت می زند. در چمپیونزلیگ رئال بعد از لیورپول دومین تیم از نظر تعداد شوت به دروازه است، دومین تیم از نظر ارسال به محوطه جریمه بعد از بایرن است، سومین تیم از نظر گلزنی بعد از پی اس جی و لیورپول است و سومین تیم از نظر پاس بعد از سیتی و بارسلوناست.