مرجع خبری رئال مادرید : والدانو بازیکن ، مدیر ورزشی و بازیکن اسبق رئال در مورد بازی چمپیونزلیگ مقابل پی اس جی صحبت کرد.

انتقادها از زیدان:”زمانی که در بحران هستی آسان است که مربی را تحت فشار قرار بدهی و در مورد تغییر صحبت کنی تا واکنشی ایجاد شود. زیدان اما واکنش برعکس داشت. سیستم را به 3-3-4 تغییر داد و به بی بی سی برگشت همان سیستمی که دو سال پیش از آن حمایت کرد. به نظرم زیدان حرکت درستی انجام داد. آسان ترین راهکار این بود که با خرید بازیکن از تیمهای دیگر تغییر ایجاد کند اما زیدان راهکار دیگری برگزید.”

واکنش رئال مادرید:” این تیم نشان داده که می تواند دست به کارهای بزرگی بزند. از چهار چمپیونزلیگ اخیر سه تا را بردند و نسبت به شش ماه پیش تغییر چندانی نداشته اند. نمی توان دلیلی برای بحران آنها پیدا کرد.”

خشم هواداران:”شرایط عجیبی وجود داررد اما بین بازیکنان و مربی مشکلی وجود ندارد و به همین خاطر همه چیز به بازی چهارشنبه بستگی دارد.”

فشار برای صعود:” این گروه می تواند با فشار کنار بیاید. دو تا از سهچمپیونزلیگی که بردند خیلی نزدیک بود. این نشان می دهد که تیم می داند که در شرایط استرس زا چه کار کند.”

شرایط بحرانی:” شرایط رئال برایم گیج کننده است. به همین خاطر همان قدر که صعود رئال مقابل پی اس جی برایم قابل درک نیست، حذفشان هم قابل درک نخواهد بود. همه چیز فردا مشخص می شود.”

ایسکو:”بحران بیش از هر چیزی ایسکو را قورت داده است.”