مرجع خبری رئال مادرید : دی ماریا، لاس دیارا، بکام، هاینزه، آنلکا و ماکله له پنج بازیکن مشترک تاریخ رئال مادرید و پاریسن ژرمن هستند.

آنلکا قبل و بعد از پیوستن به رئال در زمان های مختلف در پی اس جی حضور داشت. لاس اخیرا به پی اس جی ملحق شده، بکام در دوران افول فوتبالش به تیم فرانسوی رفت، هاینزه قبل از پیوستن به رئال در پی اس جی بازی می کرد و ماکله له نیز در اواخر فوتبالش در پی اس جی حضور داشت. دی ماریا در رئال می درخشید. او مدتی در یونایتد ناکام بود و در حال حاضر در پی اس جی روزهای خوبی دارد.