مرجع خبری رئال مادرید : دیلی استار گزارش داد که شاید در تابستان آینده تونی کروس و پل پوگبا با هم مقایسه شوند.

البته چند سال پیش وکیل کروس با خشم گفته بود که بازیکن آلمانی به اندازه کل قیمت پوگبا به علاوه 120 میلیون یورو می ارزد!