مرجع خبری رئال مادرید : اکیپ گزارش داد که در حال حاضر احتمال ماندن پوگبا در یونایتد و ادامه کارش با مربی پرتغالی در فصل آینده خیلی کم است.

در چنین شرایطی پوگبا شانس خیلی بیشتری برای پیوستن به یووه دارد تا رئال مادرید. رئال اصراری به خرید پوگبا ندارد به خصوص که دستمزد این بازیکن خیلی زیاد است و رئال نمی خواهد سطح دستمزدهای تیم با خرید پوگبا به هم بخورد.