مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید با نتیجه سه بر یک با گلهای رونالدو (دو بار) و بیل مقابل ختافه پیروز شد تا آماده حساس ترین بازی فصلش در پاریس شود.

رئال مادرید در شبی که زیاد خودش را خستته نکرد، با استفاده از موقعیت هایش توانست ختافه را شکست دهد و با روحیه ای مضاعف آماده تقابل با پی اس جی شود.

گل اول توسط بیل روی پاس به عقب ایسکو به ثمر رسید. دومی روی حرکت خوب رونالدو و شوتش از نزدیکی نقطه پنالتی و سومی هم با ضربه سر رونالدو روی ارسال مارسلو. بازگشت بازیکن برزیلی و آمادگی اش مسلما یکی از اخبار خوش برای بازی سه شنبه بود.

بازی سه شنبه می تواند تکلیف ادامه فصل رئال را معلوم کند. اگر رئال در آن بازی بتواند صعود کند بقیه فصل برای رئال جذاب خواهد بود در غیر این صورت رئال در فاصله سه ماه به پایان فصل، با همه جامها خداحافظی می کند و همه بازیها تشریفاتی خواهند بود.