تیم راگبی اسپانیا پس از غلبه بر آلمان در یک قدمی جام جهانی قرار گرفت

رونالدو 22 تا از 33 گلش را تکضرب به ثمر رسانده است