مرجع خبری رئال مادرید: مارکا اعلام کرد که دربی مادرید در روز 19 فروردین برگزار خواهد شد.

در حقیقت مسئولان لالیگا با یوفا توافق کرده اند که بازیهای رئال در چمپیونزلیگ در روزهای سه شنبه چهاردهم و چهارشنبه بیست و دوم فروردین در مرحله یک چهارم نهایی چمپیونزلیگ بازی کنند. از سویی اتلتیکو نیز باید در روز پنجنشنبه 16 فروردین در لیگ اروپا بازی کند.

بدین ترتیب بازی رئال و اتلتیکو که دربی مادرید است در روز یکشنبه 19 فروردین برگزار می شود ت اهر دو تیم بتوانند در چمپیونزلیگ استراحت کنند و آماده این بازی شوند.