مرجع خبری رئال مادرید : بنزما تصویری از ساق بندهایش منتشر کرد که روی یکی از آنها تصویر خانواده اش قرار گرفته و روی دیگری تصویر حرکتش مقابل اتلتیکو در فصل قبل.