مرجع خبری رئال مادرید : از 67 گلی که رئال امسال در لالیگا زده 12 تایش با ضربه سر به ثبت رسیده است.

رئال در این فصل 18 درصد از گلهایش در لالیگا را با ضربه سر زده که آمار خوبی است.