مرجع خبری رئال مادرید : آدیداس از  لباس تمرینی  رئال مادرید در فصل آینده رونمایی کرد که رنگ قرمز برای آن مشخص شده است.