مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید برای آینده اش دو سناریو در نظر گرفته است که هر دو به نیمار بازیکن برزیلی بستگی دارد.

در حقیقت در این تابستان اگر نیمار بتواند کار پیوستنش به رئال را نهایی کند و رئال و پی اس جی برای انتقال با مبلغ 300 میلیون یورو به توافق برسند، بازیکن برزیلی ستاره آینده رئال خواهد بود. رئال این پول را با توجه به این که در سالهای اخیر نتوانسته خرید بزرگی داشته باشد و از سویی فروش بازیکنانی مثل ایسکو و بیل تامین خواهد کرد.

اما اگر بیل به رئال نیاید، باشگاه حدود 300 میلیون یورو برای بازسازی ترکیبش هزینه می کند. به گفته مارکا، هازارد، لواندوفسکی و ده خیا گزینه های اصلی هستند و کین و ایکاردی نیز شانس دارند.