مرجع خبری رئال مادرید : رونالدو بعد از زدن گل اولش به ایبار به سمت هواداران تیم حریف رفت و گوشش رو نشان داد و به نوعی از آنها خواست ساکت شوند نکته ای که شاید به جریمه شدنش منجر شود.

لالیگا در نظر دارد که از این به بعد جلوی تحریفک هواداران توسط بازیکنان را بگیرد و احتمال جریمه شدن رونالدو زیاد است.