مرجع خبری رئال مادرید : اولین جلسه تمرینی رئال برای جدال با اتلتیکو مادرید برگزار شد.