مرجع خبری رئال مادرید :بازی رئال و بایرن در روز 11 اردیبهشت با تدابیر ویژه ای از سوی نیروهای امنیتی شهر مادرید برگزار می شود.

این بازی می تواند تکلیف صعود رئال به فینال چمپیونزلیگ را مشخص کند.