مرجع خبری رئال مادرید : درخشش ایسکو می تواند یکی از بهترین اخبار ممکن برای فوتبال اسپانیا باشد.

در حقیقت در روزهایی که اینیستا دچار افت شدیدی شده و حتی زمزمه هایی در مورد حضورش در لیگ چین رد فصل آینده مطرح است، ایسکو در رئال می درخشد و بهترین بازیهایش را ارائه می دهد.

به نظر می رسد که جام جهانی 2018 شروعی برای تبدیل شدن ایسکو به تک ستاره تیم ملی اسپانیا باشد و سالها بازیکن رئال ستاره لاروخا خواهد بود.