مرجع خبری رئال مادرید : میدو بازیکن اسبق فوتبال مصر به تمجید از محمد صلاح پرداخت.

وی اظهار داشت :” می دانم که خیلی ها با حرف من موافق نیستند اما از نظر من محمد صلاح بهترین بازیکن تاریخ مصر است. ذهنیت صلاح خیلی بهتر از من است. وقتی جوان بودم هیچ کس به من توصیه ای نداشت و این به من ضرر داشت. وقتی در چلسی بازی می کرد قدرت ذهنی او را دیدیم.می ترسیدم صلاح در لیورپول ناکام باشد اما به نظرم آماده حضور در سطحی دیگر است. رئال می تواند از نقاط قوتش استفاده کند. رئال او را می خواهد. بیل و بنزما در سیستم 2-4-4 عملکرد بدی داشته اند و رئال می تواند از نقاط قوت صلاح استفاده کند.”