مرجع خبری رئال مادرید : گرت بیل بازیکن ولزی رئال مادرید در روزهای اخیر شرایط پرفراز و نشیبی را داشته است.

داستان از بازی با پی اس جی شروع شد. او در هر دو بازی رفت و برگشت مقابل تیم فرانسوی نیمکت نشین بود تا مشخص شود که زیدان در بازیهای بزرگی روی گرانقیمت ترین بازیکن تیمش حساب نمی کند.

بیل اما در تیم ملی ولز احیا شد. او با هت تریک مقابل چین توانست رکورد یان راش را بشکند و آقای گل تاریخ تیم ملی ولز شود.

بیل در مقابل لاس پالماس دبل کرد تا بعد از بازیهای ملی حس خوبی داشته باشد. او در بازی رفت مقابل یووه نیمکت نشین بود اما در بازی برگشت فیکس شد تا شب بدی داشته باشد و بعد از 45 دقیقه تعویض شود.

به هر صورت چیزی که مشخص است این است که شانس ماندن بیل در رئال خیلی کم است.