رجع خبری رئال مادرید : مورینتس در مورد بازی میان رئال مادرید و بیلبائو صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” در سیزده حضور قبلی بیلبائو در برنابئو همیشه سه گل یا بیشتر دیده ایم. رونالدو و بیل پس از بازی نکردن در مالاگا سرحال هستند. بازی پرگلی در برنابئو خواهیم دید.”