مرجع خبری رئال مادرید : مصری ها به نظر می رسد که هر جا که پای صلاح در میان باشد، پای ناموسشان در وسط است و تقریبا همه نظرسنجی های ممکن را به گند می کشند!

در حالی که هر کسی قبول دارد رونالدو یکی از زیباترین گلهای تاریخ را در تورین زده، در نظرسنجی یوفا گل چیپ محمد صلاح به سیتی زیباترین گل مرحله یک چهارم شد چرا که مصری ها قشون کشی کردند!