مرجع خبری رئال مادرید : مایورال و سبایوس در بازی رئال و مالاگا بعد از دو ماه به میدان رفتند.

آخرین حضور این دو بازیکن در بازیهای رئال به 27فوریه مقابل اسپانیول بر می گردد که رئال در آن بازی شکست خورد.