مرجع خبری رئال مادرید : دون بالون ادعا کرد که سرجیو راموس کاپیتان رئال مادرید از پرز خواسته تا هر چه زودتر اودریوزولا را به خدمت بگیرد.

در حقیقت بارسلونا نیز این دفاع راست سوسیه داد را می خواهد و حالا رئال جویای شرایط اوست.