مرجع خبری رئال مادرید: موویستار اسپانسر رئال بازیکنان را گرد هم آورد تا به هواداران امضا بدهند و به سوالاتشان پاسخگو باشند.