مرجع خبری رئال مادرید : در روزهای اخیر انتقادها نسبت به هزینه سفر و اقامت در کیف برای فینال چمپیونزلیگ به شدت زیاد بوده است.

در این راستا یک پیج در فیسبوک تلاش کرده که اقامت در کیف را برای مسافران به شکل رایگان در بیاورد. بدین شکل که آنها میزبان ها را در شهر کیف پیدا می کنند و انها را به مهمان ها وصل می کنند و بدین ترتیب افرادی که می خواهند برای فینال به صورت رایگان از هواداران میزبانی کنند این کار را خواهند کرد.