مرجع خبری رئال مادرید : اوکی دیاریو ادعا کرده است که خاوی مارتینز وکیل بازیکن اسپانیایی با رئال در تماس است و این بازیکن را به رئال پیشنهاد داده است.

خاوی می تواند هم  در پست دفاع میانی و هم در پست  هافبک دفاعی بازی کند. از سویی رئال امیدوار است که بتواند عمر ماسکاری را وارد معامله کند. رئال می خواهد ماسکاری را از آینتراخت برگرداند و او را به بایرن بفروشد.