مرجع خبری رئال مادرید : سالم الدوساری، بازیکن عربستانی ویارئال که به اردوی تیم ملی کشورش ملحق شده بود در روزهای اخیر به تمرینات این تیم اسپانیایی برگشته و شاید مقابل رئال بازی کند.

در حقیقت الدوساری در این فصل حتی یک ثانیه هم برای ویارئال بازی نکرده اما شاید مقابل رئال شانس بازی کردن پیدا کند.