مرجع خبری رئال مادرید : اوبلاک  اولین پیشنهاد برای تمدید قرارداد با اتلتیکو مادرید را رد کرده است.

در حقیقت دروازه بان اسلواک رویایی ترین گزینه ممکن برای خرید درون دروازه رئال است. البته اوبلاک تا 2021 با اتلتیکو قرارداد دارد.