مرجع خبری رئال مادرید : در فاصله ده روز تا فینال، لیورپول سه غایب قطعی در کیف به علت مصدومیت دارد.

جو گومز، ماتیپ و چمبرلین به علت مصدومیت قطعا در فینال حضور نخواهند داشت. میلنر و امره جان دو بازیکنی هستند که در روزهای آتی شرایطشان مشخص می شود.