مرجع خبری رئال مادرید : لوکاس سیلوا بازیکن برزیلی ایست که پس از دورانی ناموفق در رئال به کروزیرو برگشت.

وی در مورد آینده اش گفت :” دوست دارم در کروزیرو بمانم . هنوز صحبتی نداشتیم. رئال چند ماه پیش با من تماس گرفت و در مورد شرایطم پرسید و گفتم که دوست دارم در این جا بمانم. ببینیم رئال چه تصمیمی می گیرد.”