مرجع خبری رئال مادرید : اتلتیکو مادرید به قول خود وفا کرد و به سوپرجام اروپا رسید که در روز چهارشنبه 24 مرداد در شهر تالین در استونی برگزار خواهد شد.

اگر رئال بخواهد که فینال سوپرجام تمام مادریدی باشد، باید در فینال پنجم خرداد لیورپول ار شکست بدهد.